Helt siden 1965 har vi sett mulighetene i de store havområder utenfor norskekysten. Denne erfaringen og styrken som ligger i å være en del av et globalt, uavhengig energiselskap, gjør at Hess Norge også vil være langt fremme når nye muligheter dukker opp.